Vores pensionsordninger

Teknisk Landsforbund har udviklet ordninger til henholdsvis privat og offentligt ansatte medlemmer. Læs mere her.

Du kan læse mere om, hvilke muligheder du har her:

PFF - for dig, der er privat ansat

PFF – for dig, der er offentligt ansat eller ansat på teater

Medlemsplus - for dig, der ikke har overenskomst

Ekstra sikring ved dødsfald

TL har en kollektiv gruppelivsordning hos Forenede Gruppeliv. Det betyder, at du som TL-medlem har en ekstra økonomisk sikring ved dødsfald.

Ved dødsfald inden 67 år
Hvis du dør, inden du er fyldt 67 år, udbetales 15.000 kr. til din ægtefælle eller din samlever. Efterlades ingen ægtefælle/samlever, sker udbetaling til boet efter dig. Henvendelse om udbetaling skal ske til TL's Medlemsafdeling på tlf. 33 43 65 00 eller tl@tl.dk.

Ved dødsfald efter 67 år
Er du over 67 år udbetales en begravelseshjælp på 2.500 kr. til din ægtefælle eller din samlever. Efterlades ingen ægtefælle/samlever, sker udbetaling til boet efter dig. Henvendelse om udbetaling skal ske til TL's Medlemsafdeling på tlf. 33 43 65 00 eller tl@tl.dk.