Fra den 2. oktober 2017 er TL gået i luften med et elektronisk rejseafregningssystem til tillidsvalgte og medlemmer.

Når tillidsvalgte og medlemmer har deltaget i et TL-arrangement, kursus eller møde og har haft rejseudgifter og udlæg, som de skal have refunderet, skal de benytte det elektroniske rejseafregningssystem zExpense Medlem via MitTL. 

Medlemmet får tilsendt en mail om, at der ligger en åben afregning, som kan tilgåes via MitTL. Udfyld afregningen med de afholdte rejseudgifter, udlæg og kørsel samt vedlæg dokumentation af udgifterne.

Tabt arbejdsfortjeneste og tilskud til børnepasning skal også indsendes via zExpense Medlem.

Når afregningen er godkendt af den budgetansvarlige, udbetales beløbet via NemKonto.

Reglerne for rejser og udgiftsrefusion gælder for tillidsvalgte og ansatte i TL.

Øvrige medlemmer, der har rejseudgifter i forbindelse med et arrangement, vil i hvert tilfælde blive oplyst, hvordan og om udgifter refunderes.

På denne side kan du læse om rejsereglerne og finde vejledning til elektronisk rejseafregning, samt information omkring billetbestilling hos VIA Egencia.