Som tillidsvalgt er du bindeled mellem TL og dine kolleger.

Du får den nyeste viden fra TL, som du kan give videre til dine kolleger. Og du giver TL viden om, hvad der rører sig ude på din arbejdsplads.

Du er med andre ord dén, der sikrer, at TL kan varetage dig og dine kollegers interesser.

Tillidsrepræsentanten (TR):

 • er bindeled mellem kolleger, ledelse og TL.
 • har den daglige kontakt med medlemmerne.
 • har en vigtig rolle mht. at organisere nye medlemmer.
 • er problemknuser ved konflikter og lønforhandlinger.
 • gør aftaler og overenskomster til handling.

 • Derfor skal du blive tillidsrepræsentant
  undefined

  Du udvikler dig personligt
  ”Det har udviklet mig personligt og i forhold til kollegaerne”

  Sten Melchertsen Olsen, fælledstillidsmand hos White Arkitekter

  undefined

  Du bliver en problemknuser
  ”Det bedste for mig er helt klart, når jeg er med til at løse et problem for en kollega. At hjælpe en kollega føles meningsfuldt på et dybt personligt plan.”

  Torben Hviid Larsen, fælledstillidsrepræsentant hos Vestas Wind Systems

  undefined

  Det pynter på CV’et
  Det pynter på mit cv. Jeg er overbevist om, at alle arbejdsgivere vil have øje for det ansvar jeg har, og de kompetencer jeg opbygger.”

  Kenneth Skriver Staal, tillidsrepræsentant hos Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

  undefined

  Du får dine kollegers tillid
  ”Mine kollegers tillid og opbakning er mit fundament og den største glæde er at være med til at præge og skabe en god arbejdsplads”

  Hanne Holm Andersen, tillidsrepræsentant i Aarhus Kommune

  undefined

  Du lærer at forhandle
  ”Jeg har lært meget om forhandlingsteknik, som jeg har gavn af i arbejdet og privat. I en forhandling gælder det om at forblive rolig og holde sig til kendsgerninger og at være velforberedt.”

  Jette Tange, tillidsrepræsentant hos Accelink Denmark

     

   

 • Hvad laver en tillidsrepræsentant?

  Som tillidsrepræsentant lærer du at forhandle og skabe resultater i samspil med kolleger, ledelse og andre aktører.

  En tillidsrepræsentant har mange opgaver. Alle opgaver har til formål, at sikre forbedringer for kollegerne og arbejdspladsen i et godt samarbejde med ledelsen.

  Nogle af de opgaver du kan møde som tillidsrepræsentant er:

  • Møder med kolleger om ønsker og behov for udvikling af forhold på arbejdspladsen.
  • Forhandlinger med ledelsen om lønpuljer.
  • Sparring med kolleger forud for individuelle lønforhandlinger.
  • Udvikling af politikker sammen med ledelsen.
  • Hjælp og rådgivning til kolleger.
  • Få kolleger med i det faglige fællesskab.
  • Bisidder ved afskedigelser.
  • Med ved ansættelse af kolleger.

  Er du tillidsrepræsentant kan du læse mere om uddannelsestilbud på Mit TL.

 • Hvem kan vælges til TR?

  For at kunne vælges til TR for teknikerne, skal man være medlem af Teknisk Landsforbund. Desuden skal man have et vist antal måneders anciennitet - alt efter overenskomst.

  I nogle overenskomster kan der vælges fælles tillidsrepræsentant. Så er det ikke nødvendigvis en tekniker, der er TR, men kan være en fra et andet LO forbund.

 • Hvilken uddannelse får man som TR?

  TL sørger for, at du bliver klædt på til opgaven. Som tillidsrepræsentant får du en solid grunduddannelse, samt et netværk du kan bruge til sparring.

  Du bliver tæt knyttet til din lokalafdeling, hvor du kan få hjælp, inspiration og opbakning.

  Din uddannelse som tillidsrepræsentant er gratis, og din arbejdsgiver får dækket din løn både til grunduddannelsen og efterfølgende tillidsrepræsentant kurser.

 • Hvordan er du beskyttet som TR?

  Som TR har du en særlig beskyttelse, da du repræsenterer kollegerne på arbejdspladsen og dermed står forrest, når der er drøftelser med ledelsen.

  Der skal derfor være tvingende årsager, hvis en TR skal afskediges. Det vil sige, der ikke er andre arbejdsopgaver på arbejdspladsen, som TR kan varetage.

  Det er arbejdsgiver, der skal godtgøre, at der er tvingende årsager.

 • Vi bakker dig op

  I Teknisk Landsforbund passer vi på vores tillidsrepræsentanter.

  Vi sørger for, at du bliver klædt fagligt på, så du kan repræsentere dine kolleger bedst muligt.

  Vi giver dig:
  • Faglig sparring i din lokalafdeling.
  • Hjælp af vores dygtige jurister.
  • Mulighed for mere efteruddannelse i bl.a. den svære samtale, kommunikation/formidling, forhandlingsteknik og konfliktløsning.

  Du får en solid uddannelse:
  • Som tillidsrepræsentant får du en solid grunduddannelse som TL står for.
  • Grunduddannelsen består af tre moduler af 2-3 dages varighed.
  • Grunduddannelsen er gratis og du får fri til den.
  • Din arbejdsgiver får refunderet udgifterne til løn mm.

  Du er særligt beskyttet:
  • En tillidsrepræsentant er særligt beskyttet mod afskedigelse.
  • Det skyldes, at du som tillidsrepræsentant ikke skal frygte en fyreseddel, selvom du sidder i forhandlinger eller gør opmærksom på problemer.
  • Andre tillidsvalgte - som arbejdsmiljørepræsentanter - er også særligt beskyttede.

  Husk:
  Du kan altid få støtte af din lokalafdeling.