”Jeg er blevet mere favnende”

10 års fagligt arbejde har gjort Torben Hviid Madsen bedre til at lytte – også til kone, børn og venner.

Foto: Kåre Viemose


Hvad har været vigtigt for dig som tillidsrepræsentant?
De første år var jeg lidt politimand og gik rundt og henviste til paragraffer i overenskomsten. Med årene er jeg blevet bedre til at lytte og mere optaget af, hvordan jeg bedst tager hånd om fællesskabet og kollegaerne.

Hvad er det bedste som tillidsrepræsentant?
Det bedste for mig er helt klart, når jeg er med til at løse et problem for en kollega. Jeg er også glad, når jeg er med til at opnå gode overenskomstaftaler, men at hjælpe en kollega føles meningsfuldt på et dybt personligt plan, og den del ville jeg have virkelig svært ved at undvære.

Hvad har været det sværeste som tillidsrepræsentant?
Vi har haft mange, store afskedigelsesrunder, og der er ingen gode måder at fyre folk på, så det trækker tænder ud.

Jeg bruger meget mine kollegaer til at få den slags vendt. Det er ikke godt at gå alene med, som mænd tit gør.

Jeg får også fantastisk støtte i min lokalafdeling, der sågar har sendt blomster efter en drøj forhandling. Den opbakning kan få tårerne frem.

Hvilke kompetencer bør du have som tillidsrepræsentant?
Du skal være psykisk robust og god til at lytte – så du også hører og undrer dig over det, der ikke bliver sagt.

Du skal naturligvis gøre alt for at vinde de vigtige slag, men du behøver ikke vinde alle slag for enhver pris. Nogle gange er et kompromis en nødvendig brik i et bedre samlet resultat.

At være tillidsrepræsentant udvikler også dine sociale kompetencer. Det har jeg også gavn af derhjemme i forhold til mine børn, i mit ægteskab og socialt. Jeg er blevet mere favnende.

Hvor meget tid bruger du?
I nogle perioder meget tid, i andre næsten ingen. Men jeg har lovet min kone ikke at sige ja til flere tillidsposter, for jeg får altid rakt hånden op ved møder, hvor der skal vælges nogen.