Opsigelse

Jeg er blevet sagt op

En række spørgsmål trænger sig på, når man bliver fyret. Her finder du svar på de mest relevante spørgsmål.

 • Er jeg blevet sagt op med det rigtige varsel?

  Det afhænger af, hvor længe du har været ansat. Som funktionær har du krav på følgende opsigelsesvarsler:

  • Indtil 6 måneders ansættelse: 1 måneds opsigelse inden udgangen af 5. måned.
  • 6 måneder - 3 års ansættelse: 3 måneders opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder.
  • 3-6 års ansættelse:4 måneders opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder.
  • 6-9 års ansættelse: 5 måneders opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder.
  • Over 9 års ansættelse: 6 måneders opsigelse efter 8 år og 7 måneders ansættelse.

  Hvis din arbejdsgiver har givet dig et kortere varsel, kan det skyldes, at du ikke er funktionær.

  Prøv TL's opsigelsesberegner

  Din arbejdsgiver kan også have lavet en fejl.

  Læs funktionærloven

  Kontakt i alle tilfælde din lokale afdeling i Teknisk Landsforbund.

 • Skal arbejdsgiveren have en grund til at opsige mig?

  Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren, der bestemmer, hvem han vil have ansat. Men du har altid krav på at få en begrundelse, hvis du bliver sagt op.

  Når du har været ansat et år, er du som funktionær beskyttet mod usaglig opsigelse. Overenskomster giver normalt denne beskyttelse allerede ved seks eller ni måneders ansættelse.  Kontakt Teknisk Landsforbund hurtigst muligt, hvis du bliver sagt op.

  Din chef må ikke opsige dig på grund af dit køn, graviditet, barsel, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, handicap, alder eller seksuel orientering. Denne beskyttelse gælder fra første dag. Opsiger din arbejdsgiver dig af en af de nævnte grunde, er du berettiget til en godtgørelse.

 • Har jeg prøvetid?

  Du er kun ansat på prøve, hvis du har aftalt prøvetid. Prøvetiden kan maksimalt være tre måneder. I denne periode kan du opsiges med 14 dages varsel. Opsigelsen skal afgives, så du kan nå at holde op, inden de tre måneder er gået.

 • Kan jeg blive sagt op under sygdom?

  Du har som funktionær ret til at være syg og få løn under sygdom. Men din arbejdsgiver må gerne sige dig op, mens du er syg.

  Opsigelsen skal dog som nævnt ovenfor stadig være saglig. Sygdom er ikke en saglig grund til opsigelse, med mindre den er langvarig eller systematisk. Opsiger en arbejdsgiver dig uden en saglig grund, har du ret til en godtgørelse.

  Hvis din sygdom er langvarig, men du stadig kan udføre kernefunktionerne - hvis du får hjælp eller nedsat tid - så kan du være beskyttet af reglerne mod opsigelse på grund af handicap.

  120-dages reglen
  På det private arbejdsmarked kan din ansættelsesaftale indeholde en aftale om, at du kan opsiges med 1 måneds varsel, når du har været syg i 120 dage indenfor et år. I den situation vil du normalt heller ikke kunne få en godtgørelse for urimelig opsigelse.

  Hvis 120-dages reglen er angivet i din ansættelseskontrakt, skal en eventuel opsigelse ske lige efter udløbet af de 120 dage, og du skal stadigvæk være syg. 

  I  de 120 dage regnes alle dage med, også søndage og helligdage, under forudsætning af, at du er syg på disse dage og på begge sider af dagene. Børns sygedage regnes ikke med i de 120 sygedage.

  Kontakt Teknisk Landsforbund
  Hvis du har mange sygedage anbefaler vi, at du kontakter Teknisk Landsforbund.

 • Skal jeg holde ferie i opsigelsesperioden?

  Svaret afhænger af flere forhold. Bl.a. om du bliver fritstillet, varslets længde, hvornår i ferieåret opsigelsen finder sted, om du er syg. Kontakt derfor Teknisk Landsforbund og få det rette svar til din situation.

 • Hvordan siger jeg op?

  Jeg vil gerne sige mit job op - hvordan gør jeg?

  Du skal sige op med en måneds varsel til fratræden med udgangen af en måned. Hvis du f.eks. ønsker at fratræde 30. juni, skal din arbejdsgiver senest modtage din opsigelse den 31. maj.

  Du bør altid sige op skriftligt, så det senere kan bevises.

  Hvis du er ansat på prøve, kan du de første tre måneder sige op uden varsel. Ofte vil du og din arbejdsgiver dog have aftalt, at du i prøvetiden skal sige op med 14 dages varsel.

  Indeholder dit ansættelsesbevis andre varsler, bør du kontakte Teknisk Landsforbund.