Ansættelse

Kend dine rettigheder når du starter i et nyt job.

Når du bliver ansat i et nyt job, er det vigtigt at få papir på forholdet.

Ifølge loven har du krav på at få et ansættelsesbevis inden for den første måned af din ansættelse. Er du omfattet af en overenskomst, kan der dog gælde andre regler.

Kontakt Teknisk Landsforbund, hvis du ikke har fået et ansættelsesbevis.

 • Kan jeg få tjekket mit ansættelsesbevis?

  Inden du skriver under på et ansættelsesbevis, er det en god ide at sende dit ansættelsesbevis til Teknisk Landsforbund.

  Afdelingen vil så kontrollere, at ansættelsesbeviset og dine ansættelsesvilkår lever op til gældende lov.

  Er din arbejdsgiver bundet af en overenskomst, vil afdelingen også kontrollere, om overenskomsten er overholdt.

 • Får jeg nok i løn?

  Teknisk Landsforbund kan hjælpe dig med at finde ud af, om din løn er høj nok. Hvis du starter på for lavt niveau, er det svært at få lønnen op på det rigtige niveau efterfølgende.

  Du kan også finde hjælp i Teknisk Landsforbunds årlige lønstatistik, som du finder under MIT TL.

  Læs mere om lønforhandling

 • Hvad skal der stå i et ansættelsesbevis?

  Et ansættelsesbevis skal indeholde alle væsentlige ansættelsesvilkår og som minimum følgende oplysninger:

  1. Dit og arbejdsgiverens navn og adresse.
  2. Arbejdsstedets adresse.
  3. En beskrivelse af arbejdet eller angivelse af din titel, rang, stilling eller jobkategori.
  4. Dato for hvornår du er begyndt i jobbet.
  5. Jobbets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbegrænset stilling.
  6. Dine rettigheder mht. betalt ferie.
  7. Opsigelsesvarsler, dvs. frister som du og din arbejdsgiver skal overholde, hvis en af jer ønsker at bryde ansættelsesaftalen.
  8. Din begyndelsesløn.
  9. Din normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  10. Hvilken kollektiv overenskomst eller hvilke aftaler, du er dækket af.
 • Er min ansættelse omfattet af en overenskomst?

  Er du omfattet af en overenskomst, har det betydning for dine rettigheder. Hvis du er omfattet af en overenskomst, skal det fremgå af dit ansættelsesbevis.

  En overenskomst er en aftale indgået mellem arbejdsgiver og en gruppe lønmodtagere. F.eks. din arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund.

  Hvilke overenskomster har Teknisk Landsforbund?
  Teknisk Landsforbund har overenskomster med en lang række private og offentlige arbejdsgivere.

  Nogle overenskomster indeholder både regler om løn og øvrige ansættelsesvilkår. Andre overenskomster handler kun om ansættelsesvilkår, og løn skal du så selv forhandle.

  Overenskomsterne bliver fornyet med jævne mellemrum, typisk hvert tredje eller fjerde år.

  Overenskomsterne på det private område

  Overenskomsterne på det offentlige område:
  Kommuner
  Regioner
  Staten

  Teatre

  Grønland


  Hvilke regler indeholder en overenskomst?

  Din overenskomst kan indeholde regler om:
  Løn
  Pension 
  Efter- og videreuddannelse 
  Feriefridage 
  Barsel og anden orlov 
  Omsorgsdage 
  Arbejdstid 
  Overarbejde 
  Afskedigelse
  Tillidsrepræsentanter
  Arbejde i udlandet 

 • Er jeg ansat som funktionær?

  Er du funktionær, er du omfattet af Funktionærloven, og det har afgørende betydning for dine rettigheder.

  Funktionærloven indeholder en række regler for blandt andet løn under sygdom, varsler for opsigelse og meget andet.

  Hovedparten af Teknisk Landsforbunds medlemmer er funktionærer. 

  Ifølge loven er en funktionær:

  • Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget med køb eller salg, kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition.
  • Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
  • Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.

  Se funktionærloven

 • Hvad betyder det, at der er klausuler i min kontrakt?

  Er der en konkurrence- og kundeklausuler i din kontrakt, kan du få svært ved at skifte job - i hvert fald hvis du vil udnytte den viden, som du har fået i forbindelse med dit arbejde.

  Du skal derfor overveje det meget nøje og gerne tale med Teknisk Landsforbund, før du skriver under på en klausul.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder min nye ansættelse?

  Når du har sagt ja til et job, er du bundet til at starte. Du kan ikke sige en ansættelsesaftale op, før du er startet. Gør du det alligevel, skal du betale en erstatning til arbejdsgiveren på mindst 14 dages løn.

 • Må jeg arbejde hjemmefra?

  Hvorvidt du har lov til at arbejde hjemmefra, afhænger af de aftaler, der er indgået lokalt på netop din arbejdsplads.

  Du kan finde hjælp til at indgå en lokalaftale om hjemmearbejde i denne vejledning.