Arbejdstid

Danmark har ingen generel lov om arbejdstid.

Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten – som ofte hviler på en overenskomst. 

 • Må jeg sige nej til overarbejde?

  Nej, ikke som udgangspunkt. Din arbejdsgiver har ret til at lede og fordele arbejdet og kan beordre dig til overarbejde.

  Som udgangspunkt har du pligt til at udføre beordret overarbejde. Er det af private eller andre årsager helt umuligt for dig at udføre overarbejdet, kan du blive fritaget.

 • Får jeg løn for overarbejde?

  Du har krav på den overtidsbetaling, som er aftalt i den overenskomst, du er omfattet af.

  Typisk er betalingen din timeløn + 50 % for de første 3 timer og + 100 % for de næste timer - samt for dine timer på søn- og helligdage.

  Der er overenskomster, hvor betalingen er anderledes, så se nærmere i din overenskomst.

  Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, skal du selv aftale din overtidsbetaling med din arbejdsgiver.

 • Har jeg krav på betalt frokostpause?

  Hvis du er privat ansat, har du typisk ikke krav på betalt frokostpause. Når din frokost ikke er inkluderet i arbejdstiden, skal du ikke stå til rådighed i frokostpausen, og du har ret til at forlade virksomheden i frokosten.

  Hvis du er offentligt ansat, er din frokostpause typisk inkluderet i arbejdstiden. Frokostpausen varer mindre end ½ time. Du står til rådighed for arbejdsgiveren, og du må ikke forlade arbejdsstedet.

 • Må arbejdsgiveren ændre min arbejdstid?

  Ja, din arbejdsgiver kan og må ændre din arbejdstid. Ændringerne kan bestå i ændring af arbejdstidens længde og/eller arbejdstidens placering.

  Hvis der er tale om væsentlige ændringer af din arbejdstid, skal det varsles over for dig med det opsigelsesvarsel, som du har i henhold til funktionærloven. Det vil med andre ord sige, at dit varsel er afhængig af, hvor længe du har været ansat på din nuværende arbejdsplads.

  Hvis der er tale om mindre ændringer, har du krav på et passende varsel - typisk 2 - 3 måneder.

 • Hvordan er min arbejdstid, når jeg er elev?

  Når du er elev, er du omfattet af de regler for arbejdstid, som er gældende på den arbejdsplads, hvor du er i praktik.

  Dog skal du være opmærksom på, at elever som hovedregel ikke må deltage i overarbejde.